Database

Med ADMIFLOW får din virksomhed sin egen dokumentdatabase på en sikret cloud-server. Her lagres følgende dokumenter elektronisk:

 • Bilag, der sendes direkte til jeres ADMIFLOWscannermailboks
 • Fysiske bilag, der scannes (og sendes til scannermailboksen)
 • Boner, bilag og andet, der fotograferes og uploades med smartphone/tablet (app)

 

Desuden kan du frit bruge databasen til at opbevare andre typer dokumenter, fx

 • Kundetilbud
 • Registreringsattester på firmabiler
 • Forsikringspolicer
 • Garantibeviser
 • Lejeaftaler
 • Servicekontrakter
 • Ansættelseskontrakter
 • mv.

 

Fuldt søgbar

Du kan søge på tværs af samtlige dine dokumenter i databasen uanset dokumenttype.

Søgningen omfatter alt indhold i de indscannede dokumenter; det betyder også at tekst i pdf-filer er søgbare helt ned på det enkelte ord, f.eks. “boremaskine”. Det er derfor utroligt nemt at finde bestemte bilag og dokumenter, når du har brug for det.

 

Adgang 24/7

ADMIFLOW er en cloud-baseret løsning. Du har derfor adgang til din dokumentdatabase 24/7 fra en hvilken som helst computer, smartphone eller tablet med internetadgang.

 

Udgående fakturaer

Laver du dine udgående fakturaer direkte i Word, Excel eller lignende?
Så kan de også uploade dem til Admiflows database, hvor de bliver autoscannet. Det samme gælder, hvis du fakturerer ved hjælp af online faktureringsprogrammer

 

Sikkerhed

Databasen er naturligvis sikret efter alle forskrifter med bl.a. firewalls og dobbelt back-up. Samtidig er al kommunikation til og fra databasen SSL-krypteret.

 

Differentieret brugeradgang

ADMIFLOW kan sættes op, så forskellige medarbejdere/brugere har forskellige adgangsniveauer.

 

Læs mere om, hvordan du kan udnytte databasen i ADMIFLOW til effektiv dokumentstyring og til nyttige tjeklister for processer og projekter.