Godkendelse

Du ser indgående købs- og omkostningsfakturaer første gang, når du skal godkende fakturaen. Dette gøres elektronisk ved at gå ind i ADMIFLOW databasen Therefore. Her finder du en kopi af fakturaen i indbakke for arbejdsgange, og hvis du er enig i oplysningerne og betalingen, godkender du fakturaen med betaling.

Der kan oprettes flere godkendere, således at nogle personer i virksomheden godkender nogle fakturaer og andre godkender andre fakturaer. Der kan desuden laves et system, så alle fakturaer over en forud bestemt beløbsgrænse skal godkendes af f.eks. direktøren.

Det er endvidere muligt automatisk at godkende nogle bestemte bilag, f.eks. husleje, ATP-fællesopkrævning, registreringsafgifter og lignende. Hvis systemet med automatisk godkendelse er etableret, vil fakturaen også automatisk blive overført til betaling.

Godkendelse af fakturaer kan naturligvis ske fra din PC, men du kan også gøre det fra din smartphone eller tablet/iPad.

Betalinger

Er købsfakturaen godkendt til betaling, modtager du hver mandag en fil fra ADMIFLOW til indlæsning i jeres bank, hvorefter betaling kan gennemføres. Du sparer således al indtastning i netbanken, som sparer tid, og sikrer mod fejl.

Fakturaer som er godkendt til bogføring men ikke til betaling, skal du selv huske at indlægge i banken til betaling, nåt det problem, som har forårsaget en udskudt betaling er løst.

Læs hvor nemt det er at finde fakturaer og andre bilag. Når som helst og fra en hvilken som helst enhed med internetadgang.