Scanning

Når din virksomhed modtager en faktura i den særlige mailboks, bliver fakturaen automatisk elektronisk scannet. Dermed identificerer ADMIFLOW alle de vigtige informationer:

  • Bilagstype (faktura eller kreditnota)
  • Leverandørens CVR-nummer
  • Faktura-/kreditnotanummer
  • Bruttobeløb
  • Projektnummer/ordrenummer
  • Betalingsdato
  • Valutakode

Hvis scannersoftwaren ikke umiddelbart kan afkode informationerne i et dokument, bliver det videresendt til manuel indlæsning hos ADMIFLOW. Er der tale om en tilbagevendende bilagstype, fx en faktura fra en fast leverandør, “trænes” systemet automatisk til selv at kunne identificere informationerne, næste gang du modtager et tilsvarende bilag.

På den måde stiger scannerens succesrate og dermed ADMIFLOWs automatiseringsgrad og dit udbytte af systemet løbende.

 

Scanning af fysiske dokumenter

Ud over den automatiske scanning af vedhæftede bilag har du mulighed for at scanne papirfakturaer på en kontorscanner og sende dem direkte til mailboksen.

Du kan også scanne andre dokumenttyper som registreringsattester, forsikringspolicer, lejeaftaler, ansættelseskontrakter osv. og få dem opbevaret elektronisk i den tilhørende database.

Og endelig har du mulighed for at uploade boner og andre fysiske bilag direkte til databasen ved hjælp af den skræddersyede mobil-app.
Vi hjælper naturligvis gerne med at sætte jeres kontorscanner op til at snakke sammen med ADMIFLOW.

Læs hvor nemt det er at godkende fakturaer med ADMIFLOW.